Zöld-KARIKA Kft.

Szolgáltatásaink

– Társasházak könyvelése

– Pályázatok figyelése, benyújtása

– Projektmenedzsment

– Kettős aláírás alkalmazása

– Kiemelt hátralék kezelés

Folyamatos műszaki felügyelet

 

1./ A társasház működése és üzemeltetése:
 • A társasház közgyűlésén a tulajdonosok által elfogadott költségvetés alapján működtetjük a társasházat.
 • Elvégeztetjük a szükséges hibaelhárítási karbantartási munkákat.
 • Figyelemmel kísérjük a társasházak részére kiírt pályázatokat ( Fővárosi, kerületi stb.). A pályázati lehetőségekről tájékoztatást adunk, és közgyűlési határozat alapján, elkészítjük azokat.
 • Saját kivitelezőkkel nem rendelkezünk. A felújítási, karbantartási és hibaelhárítási feladatokat, előzetesen a Számvizsgáló Bizottság által ( felújítás esetén a közgyűlés által) jóváhagyott árajánlat alapján külső kivitelezőkkel, egyéni vállalkozókkal, valamint szerződéssel végeztetjük. Ez alól kivétel az azonnali beavatkozást igénylő vízszerelés, elektromos meghibásodás, vihar okozta kár stb.
 • Ellátjuk a társasház dolgozója felett a munkáltatói feladatok ( Munkaszerződés megkötése, feladat ellátásának ellenőrzése, munkabér számfejtése és kifizetése, feladat ellátásnak ellenőrzése, havi elektronikus bevallás készítése.)
 • Kifizetjük a társasház közüzemi, vállalkozói és egyéb számláit. A kifizetések a társasház számlájáról két aláírással történnek. Első aláíró a cégünk által megjelölt tagok valamelyike, a második aláíró a társasház Számvizsgáló Bizottság egyik tagja. Aláírást követően az átutalás az irodánkba telepített OTP terminálról történik.
2./ A társasház pénzügyi feladatai:
 • A társasház pénzügyi forgalmáról havonta kimutatást készítünk, mely tartalmazza a kifizetéseket üzemeltetései ( közüzemi) és karbantartási ( szakmánkénti) bontásban. A közös költség befizetését kiemelten figyeljük a hátralékos tulajdonosokkal szemben az SZMSZ szerint járunk el. A tartósan nem fizetők ellen ügyvéd bevonásával megtesszük a törvényes intézkedést. ( fizetési meghagyástól a végrehajtásig)
 • Gondoskodunk a társadalombiztosítási és adó kötelezettség teljesítéséről, a bevallásról a NAV elektronikus ügyfélkapun keresztül.
 • A havonkénti kimutatásokat, bizonylatokat, minden törvényes adatszolgáltatást a hatóságok számára rendezetten, ellenőrzésre alkalmas módon tárolunk.

 

3./ A társasház éves rendes közgyűlését a törvény által megadott határidőig összehívjuk.
 • A közgyűlés határozatainak megfelelően működtetjük a társasházat.
 • Elkészítjük a társasház éves költségvetését, karbantartási tervét. A pénzügyi beszámolót és költségvetési tervet a társasház Számvizsgáló Bizottságának ellenőrzésével és véleményezésével állítjuk össze. A jóváhagyott költségvetés alapján folyamatosan figyeljük a tervezett és tényleges kiadásokat, lényeges eltérés esetén értesítjük a Számvizsgáló Bizottságot.